Hier moet je op letten als je inboedelverzekering vergelijkt

De inboedelverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering, maar wel een verzekering die vrijwel ieder huishouden heeft afgesloten. Niet voor niets, want de inboedel is vaak meer waard dan je denkt. Gaat de inboedel onverzekerd verloren bij bijvoorbeeld een brand, dan is een faillissement niet ongebruikelijk. Het is daarom belangrijk om een goede inboedelverzekering af te sluiten. Hoewel vrijwel iedere verzekeraar hetzelfde verstaat onder de ‘inboedel’, zijn er toch flinke verschillen te zien tussen verschillende inboedelverzekering. De volgende drie punten zijn het meest belangrijk om op te letten wanneer je inboedelverzekeringen vergelijkt.

Hoe groot is de dekking?

Hoewel vrijwel iedere inboedelverzekering dezelfde objecten verzekerd, verschilt het soms sterk tegen welk bedrag bepaalde objecten standaard worden verzekerd. Een goed voorbeeld is de dekking van audiovisuele installaties en computers. Sommige verzekeraars verzekeren deze objecten tot ongeveer € 5.000, terwijl andere verzekeraars deze objecten standaard tegen een bedrag van € 20.000 verzekeren. Beschik je over hele dure installaties, dan is een verzekeraar uit de laatste groep verstandig. Tegelijkertijd kan je goedkoper uit zijn als je geen dure installaties hebt en dus voor de eerste verzekeraar kiest.

Zijn er kortingen mogelijk?

Veel verzekeraars delen kortingen uit in bijzondere gevallen. Vaak is er een korting op de premie mogelijk wanneer verschillende soorten verzekeringen bij dezelfde verzekeraar worden afgesloten. Deze kan soms wel oplopen tot ruim 20%.

In het geval van de inboedelverzekering is er vaak ook een korting beschikbaar voor woningen die goed beveiligd zijn. De woningen moeten hiervoor over een speciaal beveiligingscertificaat beschikken, dat wordt afgegeven door een onafhankelijk inspectiebureau. Het politiekeurmerk Veilig Wonen is het meest gebruikelijke keurmerk. Eisen zijn onder meer gecertificeerd hang- en sluitwerk, de mogelijkheid om van binnen te zien wie er voor de deur staat en de aanwezigheid van buitenverlichting. De korting die met een beveiligingscertificaat verkregen kan worden varieert van 10% tot 20%. Enkele verzekeraars hanteren geen korting voor beveiligingscertificaten.

Uitzonderingen, bepalingen en bijzondere polisvoorwaarden

Hoewel iedere inboedelverzekering ongeveer hetzelfde doet qua dekking, zijn er altijd kleine verschillen per verzekeraar. Die zijn soms erg specifiek. Het is daarom verstandig om ruim de tijd te nemen voor het vergelijken en uitkiezen van de juiste inboedelverzekering. Let niet alleen op de prijs, maar ook op kleine lettertjes. Een voorbeeld is de grote stedenbepaling die veel verzekeraars hebben. Dit betekent dat inwoners van grote steden meer premie betalen of een kleinere dekking hebben, omdat in deze steden het risico op inbraak groter is. Het verschilt per verzekeraar wat er onder een ‘grote stad’ gerekend wordt. Woon je een middelgrote stad, dan is de kans aanwezig dat je stad bij de ene verzekeraar wel als ‘groot’ gezien wordt, maar bij de ander niet.

Waterschade als gevolg van lekkende leidingen voorkomen

Een van de meest vervelende vormen van schade in huis, is waterschade. Waterschade ontstaat onder meer als gevolg van lekkende leidingen, waarbij het vrijgekomen water langzaamaan in muren en vloeren kan trekken. Vaak ziet u hier schimmelplekken ontstaan, die erg lastig te verhelpen zijn en vaak niet (volledig) worden gedekt door uw verzekeringsmaatschappij. Het kost maanden om de volledige waterschade bij een lekkage te verhelpen, waardoor u de kans op een lekkage zo goed mogelijk moet zien te voorkomen. Een loodgieter kan u helpen bij het verkleinen van de kans op een lekkage in huis, door uw leidingen eens in de zoveel tijd na te lopen. Hierbij kunt u kapotte leidingen laten repareren, zodat de al ontstane waterschade niet verder uit zal breiden.

Het ontstaan van een lekkende leiding

Leidingen kunnen om verschillende redenen gaan lekken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat leidingen niet op de juiste wijze op elkaar aansluiten, waardoor er speling ontstaat tussen twee leidingstukken. Het water wat door de leidingen stroomt kan nu heel eenvoudig via deze speling uit de leidingen sijpelen en langzaamaan in muren en vloeren trekken. Om dit te voorkomen is het sterk aan te raden om het leggen van leidingen altijd uit te besteden aan een loodgieter, die gespecialiseerd is in het leggen of verleggen van leidingen. De speling tussen leidingen kan op die manier voorkomen worden.

Ook kan een leiding springen, als er sprake is van vorst in de grond. Zodra het water in een leiding stil komt te staan zal dit door de vorst uitzetten, met een gesprongen leiding tot gevolg. In dit geval moet de leiding vaak volledig vervangen worden om de lekkage te verhelpen. Soms volstaat een rubberen ringetje die om een leiding kan worden geschoven.

Onderhouden van leidingen

Om de kans op lekkende leidingen in uw woning te minimaliseren, is het sterk aan te bevelen om uw leidingen eens in de zoveel tijd je laten onderhouden door een loodgieter. Een loodgieter loopt de leidingen hierbij na op beginnende slijtage, bijvoorbeeld in de vorm van een beginnende speling rond een aansluiting of kleine beschadigingen door scherpe voorwerpen. Waar nodig, zal een loodgieter de kapotte leidingen direct voor u repareren.

Een daklekkage in huis voorkomen

Veel mensen krijgen zeker in de herfst en winter te maken met een lekkage aan hun dak, wat vaak voor de nodige frustraties zorgt. Een daklekkage is erg lastig zelf te verhelpen, daarbij brengt een lekkend dak een vervelende waterschade met zich mee. Hoe vaak controleert u uw dak op beginnende lekkages? Des te sneller u een lekkage onder uw dakbedekking opmerkt, des te groter ook de kans is dat de waterschade beperkt blijft. Schakel bij een lekkage altijd de hulp van een erkende loodgieter in, omdat het vaak erg lastig is om de bron van een lekkage zelf te vinden. Wanneer u de bron gevonden denkt te hebben, blijkt deze toch op een andere plek te zitten! Voorkom een dergelijke situatie en pak de lekkage direct goed aan.

Hoe ontstaat de schade aan mijn dakbedekking?  

Zeker in de herfst heeft u in Nederland geregeld te maken met een zware storm, waarbij kleine takjes en steentjes door de wind tegen uw dakbedekking worden geslagen. Deze takjes en steentjes zorgen hierbij voor een barstjes of gaatje in uw dakbedekking, waarlangs het regenwater of andere vormen van neerslag bij uw woning naar binnen kan sijpelen. Vanaf dit moment vormt het regenwater de eerste waterschade, omdat het vocht vaak direct in het houtwerk van uw dak trekt. Als gevolg hiervan ontstaan er rottende plekken in het houtwerk, die vaak erg moeizaam te verhelpen zijn.

Hulp van een loodgieter

Mocht u te maken hebben met een daklekkage, dan kan een loodgieter de lekkage voor u verhelpen. Met speciale apparatuur achterhaalt een loodgieter de bron van de lekkage, waarna deze bron voor u hersteld wordt. In sommige gevallen is het voldoende om de dakbedekking dicht te branden, in andere gevallen zal een deel van de dakbedekking vervangen moeten worden. Nog beter is het om een lekkage te voorkomen, door een dakdekker of loodgieter eens per jaar naar de staat van uw dakbedekking te laten kijken.

Nare waterschade bij een lekkage in huis

Een van de grootste ergernissen voor veel woningbezitters is een lekkage in hun woning, naast bijvoorbeeld een stroomstoring of een verstopping van de afvoer. Een lekkage is vaak erg lastig te verhelpen, doordat de bron niet of nauwelijks te achterhalen valt. Daarbij brengt een lekkage vaak een zeer vervelende waterschade met zich mee, die niet altijd volledig door een verzekeringsmaatschappij kan worden gedekt. Mocht u zelf last hebben van een lekkage, schakel dan zo snel mogelijk de hulp van een loodgieter in. Des te sneller een loodgieter een lekkage verholpen heeft, des te kleiner logischerwijs de kans op waterschade ook wordt.

Plekken voor een lekkage in huis

Het nare aan een lekkage is, dat de lekkage overal in uw woning kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage rond uw waterleidingen, bij de afvoer van een toilet of douche, onder uw dakbedekking, enzovoorts. Dit maakt het des te lastiger om een lekkage tegen te gaan! Wel kunt u de verschillende elementen laten controleren en onderhouden door een loodgieter. Een loodgieter kan uw leidingen nalopen op slijtage, kan de dakbedekking van uw woning controleren op beginnende gaatjes of barstjes, etc. Zo wordt de kans op waterschade verkleind!

Vormen van waterschade in huis

Waterschade komt in verschillende vormen voor in woningen. Denk bijvoorbeeld aan lelijke schimmelplekken op muren en plafonds, die u wellicht al eens heeft gezien. Naast deze schimmelplekken kan waterschade uw documenten, fotoalbums en andere boeken aantasten. U moet er toch niet aan denken dat uw belangrijke administratie beschadigd raakt? Dit zijn slechts een paar voorbeelden, er zijn natuurlijk nog veel meer vormen van waterschade.

Het is erg lastig om waterschade te herstellen, omdat het vocht eerst uit uw muren en plafonds moet trekken. Dit is een proces wat al snel enkele maanden in beslag neemt qua tijd.

 

Voorkom brandschade in huis met de juiste elektra

In veel woningen wordt het belang van het onderhouden van het elektriciteitsnetwerk in huis vaak erg onderschat, met alle gevolgen van dien. Wist u bijvoorbeeld dat een simpele kortsluiting het begin kan worden van een woningbrand? U moet er toch niet aan denken, welke gevaarlijke situaties er tijdens een woningbrand in uw woning kunnen ontstaan? Naast een kortsluiting is het onderhouden van kwalitatieve elektra bijvoorbeeld ook belangrijk om een stroomstoring tegen te gaan. Zo kunt u bijvoorbeeld ook op de koude herfst- en winterdagen gebruik blijven maken van uw kooktoestel, de verwarming en de televisie.

Een kortsluiting in huis tegengaan

Het is niet altijd even makkelijk om een kortsluiting te herkennen, wat ook het voorkomen van een kortsluiting in huis bemoeilijkt. Weet u bijvoorbeeld wat de meest voorkomende oorzaak van een kortsluiting binnen woningen is? Een kortsluiting is een zeer grote hoeveelheid stroom die vrijkomt als de binnenkant van twee elektriciteitskabels met elkaar in contact komen. Gelukkig is dit in het merendeel van de gevallen niet mogelijk, door de omhulsul om deze binnenzijde van de kabel. Wanneer de kabel echter op scherpe voorwerpen wordt gelegd, ontstaan er beschadigingen met een mogelijke kortsluiting tot gevolg.

Hoe voorkom ik een stroomstoring?

Naast een kortsluiting is ook een stroomstoring een veel voorkomend probleem binnen woningen, mede doordat mensen niet precies weten hoe een stroomstoring te voorkomen valt. Vaak wordt een stroomstoring veroorzaakt door een overbelasting van een bepaalde groep in de meterkast van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij meerdere grootstroomverbruikers op dezelfde groep in de meterkast worden aangesloten. In dit geval kan de meterkast de gevraagde hoeveelheid stroom niet leveren, met een stroomstoring tot gevolg.

Een elektricien bij u in de buurt kan u helpen bij het voorkomen van een stroomstoring. Enerzijds door u advies te geven over het indelen van de groepenkast in huis, anderzijds door u te helpen met het uitbreiden van de meterkast als dit nodig blijkt te zijn. Denkt u binnenkort een nieuwe grootstroomverbruiker in huis te zullen installeren? Vraag dan vooraf altijd om een passend advies!

Hoe zorg ik voor een goede beveiliging van mijn woning?

Het klinkt vaak makkelijker dan het in werkelijkheid blijkt te zijn: het beveiligen van uw woning om inbrekers zo goed mogelijk buiten de deur te houden. Hoe slaagt u erin om het toenemende geweld bij inbraken af te weren? Bij het beveiligen van uw woning zijn twee aspecten belangrijk: de juiste sloten op ramen en deuren en optionele beveiligingscomponenten. Hoewel niet iedere woningbezitter direct kiest voor deze beveiligingscomponenten, kan het van grote toegevoegde waarde zijn. Schakel een slotenmaker bij u in de buurt in om de beveiliging van uw woning nog eens na te lopen en de zwakke plekken hierin aan te pakken.

Kies voor de juiste sloten

Beveilig uw woning allereerst door te kiezen voor de juiste sloten op uw ramen en deuren. Voor ramen zal een slotenmaker u aanraden om te kiezen voor insteek- of oplegsloten, die beide vallen onder de bijzetsloten. Dergelijke sloten zijn niet geschikt voor het beveiligen van deuren, hierbij kunt u het beste kiezen voor zogenaamde cilindersloten. Cilindersloten zitten op twee of drie punten in de deurpost verbonden. Des te meer contactpunten uw slot met de deurpost heeft, des te kleiner logischerwijs de kans ook is dat een inbreker uw woning binnen weet te dringen.

Tip: let goed op de sloten in ramen bij een afdakje of een regenpijp! Dit zijn vaak de meest kwetsbare plekken in huis.

Optionele beveiligingscomponenten installeren

Niet alleen dient u zich bezig te houden met de juiste sloten voor ramen en deuren in uw woning, ook kunt u kiezen voor optionele beveiligingscomponenten. Deze beveiligingscomponenten worden in verschillende varianten aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een elektronische camera, een bewegingssensor, enzovoorts. Ook magneetcontacten zijn momenteel erg populair, omdat u deze beveiligingscomponenten nauwelijks ziet zitten. Vraag een slotenmaker om een passend advies over het installeren van dergelijke componenten in uw woning.

 

Verzekeringen vergelijken

Er zijn veel dingen waar u zich tegen kunt verzekeren. Zo kunt u uw auto verzekeren, uw reis verzekeren en natuurlijk uzelf verzekeren. Elke verzekering heeft zijn eigen kosten en zijn eigen dekking. Het is daarom goed om diverse verzekeringen te vergelijken voordat u er daadwerkelijk één afsluit.

Verdiep u in de verzekering?

Verzekeringen stunten tegenwoordig met hun prijzen, de concurrentie is namelijk erg hoog. Elke verzekering heeft zijn eigen unique selling point. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar zorgverzekeringen, zien we dat de prijzen van de verschillende aanbieders erg variëren. Dit kan ruim €20 per maand schelen. Vaak zitten er wel addertjes onder het gras, vaak wordt er minder gedekt of heeft u bijvoorbeeld geen vrije zorgkeuze. Het is daarom verstandig om u te verdiepen in het pakket dat de zorgverzekeraar aanbiedt.

Service

De service van een verzekeraar voor veel consumenten belangrijk. Terecht, dit varieert namelijk sterk per verzekeraar. Het is tenslotte wel zo prettig dat u het geld waar u recht op heeft, zo snel mogelijk krijgt uitgekeerd van uw verzekeraar. Verdiep u dus goed in de service van de desbetreffende verzekeraar. Er zijn veel consumenten die hun ervaring die ze hebben opgedaan met de verzekeraar delen op internet, maak hier dus gebruik van!

Wat wilt u verzekeren?

Bedenk goed van te voren wat uw wensen en behoeften zijn. Wanneer u bijvoorbeeld een autoverzekering afsluit, moet u goed bedenken hoe u uw auto wilt laten verzekeren. Wilt u uw auto WA of WA + laten verzekeren? Als u dit allereerst voor uzelf uitzoekt, is het makkelijker verzekering vergelijken tussen de verschillende aanbieders.

U merk dus dat vergelijken tussen verschillende verzekeraars een must is. De belangrijkste vraag die u zich altijd moet stellen is: wat heb ik voor welke prijs? Daarnaast is het van belang om te kijken naar de voorwaarden die er vast zitten aan de verzekering. Denk hierbij aan vragen zoals: wat wordt er wel gedekt en wat niet?

Moet ik een opstalverzekering afsluiten?

broken-house-1582410

Nog altijd bestaat er bij een relatief groot deel van de bevolking enige verwarring over het verschil tussen een inboedelverzekering en opstalverzekering. Soms wordt zelfs beweerd dat het voldoende is om slechts één van de twee verzekeringen af te sluiten. Dit klopt echter niet. Waar een inboedelverzekering schade aan alle inboedel dekt, oftewel alles dat zich los in een huis bevindt, dekt een opstalverzekering schade aan de woning zelf. Kort gezegd dekt een inboedelverzekering dat wat los in het huis zit en een opstalverzekering dat wat vast aan het huis zit.

Hieruit wordt al snel duidelijk dat de inboedelverzekering en opstalverzekering twee zeer verschillende verzekeringen zijn en zelfs geen overlap hebben normaal gesproken.

Wat valt er onder de opstalverzekering en wat niet?

Er zijn speciale gevallen waarbij er soms enige twijfel bestaat of het onder de opstalverzekering of inboedelverzekering valt. Meestal wordt als vuistregel gebruikt dat iets dat niet zonder enige inspanning losgemaakt kan worden van het huis onder de opstal valt. Bij vloeren is dit soms verwarrend. Zo wordt kliklaminaat op de bestaande vloer gelegd. Weliswaar haal je het niet zo maar los, het zit ook niet vast aan de woning. Om deze reden valt kliklaminaat onder de inboedel. Plavuizen worden daarentegen vastgelijmd aan de fundering van de woning. Om deze reden horen plavuizen onder de opstal.

Een ander bijzonder geval is een koel- en/of vrieskast. Deze kan los in de keuken staan, maar ook ingebouwd worden. Het zelfde geldt voor een over, hoewel deze vaker ingebouwd is. Is de koelkast of vrieskast ingebouwd, dan zit het in principe vast aan de woning en valt het dus onder de opstal. Staat de koelkast los, dan is het inboedel.

Moet iedereen een opstalverzekering afsluiten?

Een opstalverzekering is niet verplicht om af te sluiten, maar wel aan te bevelen. Schade aan het huis kan op ieder moment ontstaan. Het kan gaan om schade die je zelf per ongeluk veroorzaakt, maar ook als gevolg van een omvallende boom tijdens een storm. Zonder opstalverzekering kunnen de kosten in de tienduizenden tot honderdduizenden euro’s lopen.

Toch zijn er grofweg twee situaties waarin het niet nodig is om een opstalverzekering af te sluiten. De eerste situatie is wanneer je woont in een huurwoning. Het verzekeren van de woning is in principe de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het huis. Als huurder hoef je daarom geen opstalverzekering af te sluiten in de meeste gevallen.

De tweede situatie is wanneer je woning een onderdeel van een appartementencomplex is. Bij een appartementencomplex wordt de opstalverzekering meestal via de Vereniging van Eigenaren geregeld. Dit betekent dat het hele complex in één keer verzekerd is en je als eigenaar van een appartement dus niet nog zelf een opstalverzekering hoeft af te sluiten.

Inboedelverzekering: daarom wel

De inboedel wordt gedefinieerd als alles dat zich binnen het huis bevindt, maar geen direct onderdeel van het huis is. Inboedel wordt ook wel huisraad genoemd. Een inboedelverzekering dekt schade of verlies van de inboedel. Bij inboedel kan onder meer gedacht worden aan een kast of bank, maar ook aan kleine gezelschapsdieren zoals honden en katten. Een inboedelverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering, maar wel een verzekering die zeer sterk wordt aangeraden. Bij brand kan de volledige inboedel verloren gaan. Zonder inboedelverzekering betekent dit schade van soms wel tienduizenden euro’s, wat bij veel huishoudens zou leiden tot een persoonlijk faillissement.

Soorten van inboedelverzekering

De meeste verzekeraars hanteren twee verschillende typen inboedelverzekeringen: de basis inboedelverzekering en de allrisk inboedelverzekering. Bij de basisverzekering wordt alleen schade gedekt die een specifieke oorzaak heeft, bijvoorbeeld brand of storm. Een allriskverzekering dekt ook schade die een andere oorzaak heeft, bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaakt door een mens. Hierbij kan gedacht worden als een glas water omver stoten, waardoor een laptop kapot gaat.

Bij de meeste inboedelverzekering is het daarnaast mogelijk om extra dekkingen af te sluiten. De buitenhuisdekking is hierbij één van de meer populaire vormen. Dit is een dekking waarbij ook schade aan de inboedel buitenshuis wordt gedekt. Denk hierbij aan het laten vallen van een tablet die hierdoor breekt terwijl je aan het wandelen bent in de natuur.

Hoogte van dekking, eigen risico en premie

Bij een inboedelverzekering wordt in principe de nieuwprijs van objecten verzekerd. Alleen wanneer de waarde van het object nog meer dan 40% van de nieuwprijs was, wordt de nieuwprijs echter ook daadwerkelijk vergoed. Dit betekent bijvoorbeeld dat een computer van 7 jaar oud niet tegen de nieuwprijs vergoedt wordt, omdat de waarde van computers ieder jaar vrij sterk daalt.

Bij een inboedelverzekering wordt doorgaans een eigen risico van € 150 gehanteerd, hoewel dit kan verschillen per verzekeraar. Dit betekent dat de eerste € 150 van een schadegeval altijd voor eigen kosten is. Een gemiddelde premie van een inboedelverzekering ligt tussen de € 7,50 en € 15,00 per maand.

 

Ga jij op vakantie met een reisverzekering?

Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders gaat op vakantie zonder een geschikte reisverzekering afgesloten te hebben. Dat aantal is opvallend hoog, gezien je aanzienlijke risico’s loopt op vakantie zonder reisverzekering. Een reisverzekering beschermt je tegen allerlei vormen van schade en kan je duizenden of zelfs tienduizenden euro’s schelen bij ongelukken. Voor een goedkope reisverzekering betaal je minder dan € 5 per maand, terwijl je wel grote kostenposten gedekt hebt.

Doorlopende reisverzekering of niet?

Bij een reisverzekering kan grofweg onderscheid gemaakt worden tussen een doorlopende en tijdelijke reisverzekering. Een doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig, terwijl je een kortlopende reisverzekering voor een specifieke periode, afsluiten. Een voorbeeld van een kortlopende reisverzekering is een reisverzekering die je voor enkele weken in de zomervakantie afsluit.

Het voordeel van een doorlopende reisverzekering is dat je niet meer over de verzekering hoeft na te denken voordat je op vakantie gaat. Ook is de premie vaak lager dan bij een kortlopende reisverzekering.

Waarom een reisverzekering essentieel is

Het argument van veel mensen om geen reisverzekering af te sluiten is dat ze al een ziektekostenverzekering hebben, die verplicht is in Nederland. Hoewel je dankzij deze verzekering inderdaad in veel gevallen de ziektekosten in het buitenland gedekt hebt, gaat dit niet in alle situaties op.  Zorg in Nederland is relatief goedkoop dankzij de overheid. In het buitenland zijn zorgkosten soms veel hoger. Een goed voorbeeld hiervan is zorg in de Verenigde Staten, waar zorg een vrije markt is en er hierdoor veel ziekenhuizen zijn met erg hoge prijzen.

De maximale dekking van zorgkosten in Nederland ligt vastgesteld op het maximumbedrag dat meestal gerekend wordt in ziekenhuizen. Omdat het buitenland duurder kan zijn, kan het dus voorkomen dat je met je standaard zorgverzekering niet alle kosten voor de behandeling gedekt krijgt, terwijl de behandeling wel moet plaatsvinden. Met een reisverzekering kan je verzekerd worden voor deze extra kosten, waardoor je het niet langer uit eigen zak hoeft te betalen.

Bagage, repatriëring en autoschade

Een reisverzekering dekt niet alleen letsel, maar bijvoorbeeld ook kosten door gestolen of verloren bagage. Gestolen kleding is wellicht geen enorm gemis, maar zodra een dure laptop of tablet gestolen wordt is een reisverzekering erg prettig. Hetzelfde geldt voor schade aan de auto. Hoewel autoschade met een autoverzekering gedekt kan worden, is de aanvulling van een reisverzekering soms nodig in het buitenland, vergelijkbaar met de aanvulling van de zorgverzekering.

Tenslotte is ook dekking van repatriëring essentieel. Wanneer je door een ongeluk naar het ziekenhuis en/of naar Nederland vervoert moet worden, dekt een reisverzekering deze kosten. Deze kosten kunnen ontzettend hoog zijn wanneer er bijvoorbeeld een traumahelikopter aan te pas moet komen.