Collectieve verzekering voor Bredase minima

Bredase huishoudens met een laag inkomen kunnen zich vanaf januari via de gemeente voordelig verzekeren voor aanvullende ziektekosten. Samen met CZ heeft de gemeente het Pakket Gemeenten Extra samengesteld met een flinke collectiviteitskorting. Daarnaast verstrekt de gemeente bijzondere bijstand waarmee de premie nog verder omlaag gaat. Tenslotte is de mogelijkheid toegevoegd om het eigen risico in 2013 gespreid te betalen.

Wie komt er voor de collectieve verzekering in aanmerking?
De Bredase collectieve ziektekostenverzekering is bedoeld voor mensen in de bijstand. Daarnaast komen BredaPas-houders en mensen met een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking. Zij krijgen hiervan van de gemeente bericht. Overige Bredase burgers met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm kunnen zelf de collectieve zorgverzekering aanvragen.

Meer collectieve gemeenteverzekeringen in Nederland
Breda is niet de eerste gemeente in Nederland waar collectieve verzekeringen voor inwoners kunnen worden afgesloten. Eindhoven, Zwolle, Hoorn en Amstelveen bijvoorbeeld, kennen een dergelijke constructie ook. Kijk online of er ook een collectieve verzekering voor jouw gemeente beschikbaar is, of neem hierover contact op met uw eigen gemeente.

Aegon verhoogt premies “Auto op maat”

Per 1 november 2012 heeft Aegon de premies voor nieuwe “Auto op Maat” autoverzekeringen verhoogd met gemiddeld 8%. Voor de huidige Aegon-klanten gaat de verhoging voor deze verzekeringen in per 1 januari 2013. Deze premieverhoging ziet er als volgt uit:

  • WA-verzekering: + 5%
  • WA + Beperkt Cascoverzekering: + 10%
  • Volledig Casco (All Risk) verzekering: + 10%

Aegon geeft de stijgende vergoedingen voor schades, waaronder sterreparatie als reden voor de verhoging.

Premieverhoging autoverzekering: blijven zitten of overstappen?
Wanneer een premieverhoging voor iedereen geldt, en daarvan is bij Aegon nu sprake, dan heb je het recht om de autoverzekering te beëindigen. Een dergelijk recht heb je niet als de premieverhoging alleen voor jou persoonlijk geldt, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Heeft u een “Auto op maat”-polis, dan is dit dus het moment om autoverzekeringen te vergelijken en eventueel over te stappen .

Autoverzekering opzeggen na algemene premieverhoging
Wil je je autoverzekering opzeggen vanwege een algemene premieverhoging, dan kan dat binnen 30 dagen nadat de verzekeraar heeft laten weten dat de premie wordt verhoogd. Dat betekent dus eigenlijk: nu! Kijk voor een goed overzicht van de verschillende voorwaarden en premies op vergelijkingssites.

Wilt u overigens meer informatie over kosten bij ruitschade? Kijk dan op: Ruitvervangen.nl.

Wat verandert er in de zorg in 2013?

Een aanpassing van de AWBZ. De Geriatrische revalidatiezorg gaat uit de AWBZ en wordt voortaan vergoed vanuit de basisverzekering . Een website die altijd uptodate informatie over zorgverzekeringen verstrekt is Zorgverzekering.net.

Waar velen zich ongerust over maken is de inkomensafhankelijke premie. Er zijn nog al wat protesten tegen deze maatregel, als hij ingevoerd gaat worden is het niet eerder dan januari 2014. Er kan dus nog een vol jaar discussie gevoerd worden over de invloed die deze premie zal hebben op de verschillende inkomens. Hieronder in het kort enkele belangrijke wijzigingen.

Het eigen risico gaat van 220 euro naar 350 euro.
Het eigen risico geldt niet voor zorg van uw huisarts, de tandartsverzekering, zorg uit de aanvullende pakketten, kraamzorg en bruikleenartikelen. Zorg voor uw kinderen tot 18 jaar vallen er ook buiten.

Geen vrije tarieven meer in de mondzorg. Mochten de tandartsen in 2012 nog zelf bepalen wat ze voor behandelingen in rekening brachten, dat is voorbij. Deze worden weer door de NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald.

Weer in de basisverzekering
Dieetadvies en een stoppen met roken programma. Uit de basisverzekering, de rollator, looprek, wandelstok, krukken. Als u snel bent kunt u ze nog wel dit jaar aanvragen. Er is geen maximale vergoeding meer voor hoortoestellen, er is een eigen bijdrage van 25%. Qua medicijnen op het gebied van ADD / ADHD wordt alleen Ritalin vergoed, voor de andere medicijnen, dient de verzekerde een eigen bijdrage te betalen.