Aegons doorwoekerende woekerpolissen

Duizenden mensen die in 2013 net gecompenseerd waren voor hun woekerpolis bij Aegon, zijn nu de dupe van een nieuwe fout. Consumenten die hun product hebben ‘ontwoekerd’ doordat ze de verzekering hebben afgekocht of overgegaan zijn naar een andere verzekeraar of een bankspaarproduct, kregen hun langverwachte compensatie rechtstreeks door Aegon op hun bankrekening gestort. Vervolgens heeft Aegon heeft die compensatie verkeerd opgegeven aan de Belastingdienst, waardoor de klanten 20 procent onterechte boeterente moeten neertellen. Gisteren liet de Consumentenbond dat via een nieuwsbericht weten.

Aegon heeft de uitkering van de compensatie wel doorgegeven aan de Belastingdienst, maar heeft daarbij een verkeerde codering gebruikt. Daardoor is de compensatie in de vooraf ingevulde belastingaangifte in de verkeerde rubriek terechtgekomen en wordt over de compensatie onterecht 20 procent revisierente berekend. De Belastingdienst is inmiddels op zoek naar een manier om de fout recht te zetten. Voor wie zijn verzekering nog bij Aegon heeft lopen, speelt het probleem niet.

Bespaar op uw reisverzekering

Een reisverzekering wordt niet altijd goed overwogen, je neemt hem immers wanneer je op reis gaat. Hierdoor denk niet iedereen na over alle dekkingen die de reisverzekering biedt en dus ook niet over welke dekking u al betaald met andere verzekeringen. Hieronder enkele tips bij het kiezen van de juiste reisverzekering:

 

  1. Autopech

Wanneer u autopech heeft kan dit uw hele vakantie verpesten. Niets is vervelender wanneer dit aan het begin van uw vakantie gebeurd. Wil je graag verzekerd zijn van goede hulp wanneer je langs de kant van de weg staat? Lees dan de voorwaarden van uw autoverzekering goed door. Hulp bij pech in het buitenland zit vaak niet in de basis maar in de aanvullende verzekering. Welke hulpverlening verzekeraars verstrekken verschilt per verzekeraar.

 

  1. Creditcard

Check altijd de voorwaarden van uw creditcard. Bij duurdere creditcard is er een grote kans dat er een gratis reisverzekering gekoppeld is aan uw kaart. Daarbij bieden duurdere creditcards ook verzekering voor producten die in het eerste half jaar gekocht zijn. Als je je vlak voor uw vakantie creditcard aanvraagt dan is er dus een grote kans dat de aankopen die u op vakantie doet al verzekerd zijn.

 

  1. Medische zorg

Controleer altijd welke dekking uw zorgverzekeraar biedt wanneer u in het buitenland verblijft. Een aanvullende dekking in je reisverzekering is namelijk vaak niet nodig als u een aanvullende zorgverzekering heeft. Bel voor de zekerheid altijd uw verzekeraar of de aanvullende zorgverzekering 100% dekking in het buitenland biedt. Let op: De dekking, voor spoedeisende medische zorg, is vaak beperkt in het basis zorgpakket. Basisverzekering vergoeden spoedeisende hulp namelijk tegen Nederlands tarief. Als in het buitenland de medische zorgt hoog is, dan komt u dit duur te staan.

 

Minder keuze in autoverzekeringen voor 65-plussers

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u een nieuwe autoverzekering afsluiten? Dan kunt u voor een vervelende verrassing komen te staan. Een derde van de autoverzekeraars weigert namelijk klanten ouder dan 64 jaar. Reden voor fractievoorzitter van 50PLUS om deze week Kamervragen te stellen. Maar in een antwoord liet Plasterk weten dat er geen reden is om in te grijpen. Er zijn volgens hem nog genoeg verzekeraars die de ouderen wel accepteren en daalt het aantal weigerende verzekeraars vanzelf al: in 2011 was het nog de helft van de aanbieders die 65-plussers weigerde.

Naast de acceptatie van verzekerden op basis van leeftijd, hanteren verzekeraars ook variërende premies voor verschillende leeftijdscategoriën. Zo betalen jongeren rond de 20 jaar ruim twee keer zoveel voor hun autoverzekering als volwassenen boven de 30 jaar. Ook ouderen betalen een premietoeslag vanwege hun leeftijd.

Plasterk schrijft: „Verzekeraars hebben een zekere vrijheid acceptatienormen te hanteren en daarbij in beginsel de leeftijd van de verzekerde mee te wegen. Risicobepalende factoren zijn lichamelijke en geestelijke conditie, schadeverleden en andere individuele omstandigheden van de aspirant-verzekerde. Deze factoren kunnen samenhangen met leeftijd”. Hij vindt wel „dat verzekeraars leeftijdscriteria zorgvuldig moeten hanteren. Zij moeten zich daarbij mede bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Eén voordeel van 65+ zijn en netjes rijden is natuurlijk dat je op een gegeven moment meer schadevrije jaren hebt. En dat scheelt ook in de premie.