Verplichte verzekeringen: welke verzekeringen je echt moet hebben

De meeste verzekeringen zijn niet verplicht. Het is je eigen keuze of  je je al dan niet laat verzekeren. Er zijn sociale verzekeringen die voor iedereen verplicht zijn. Op deze pagina is daar meer over te lezen. Twee verzekeringen zijn in Nederland voor iedereen verplicht. Dit zijn de zorgverzekering en de autoverzekering. De autoverzekering is verplicht voor iedere auto dat zich op de weg begeeft.

Zorgverzekering

De basisverzekering voor het vergoeden van zorgkosten is voor iedereen verplicht die in Nederland woonachtig is. De zorgverzekering wordt ook wel de basisverzekering voor zorg genoemd. Dit is een verzekering met als doel om de ziektekosten die gemaakt worden deels terug te kunnen betalen.

WA autoverzekering

De autoverzekering dekt risico’s tegen wettelijke aansprakelijk voor de schade die je bij derden veroorzaakt. Hierdoor kan iedereen gerust rondrijden doordat men de schade die men veroorzaakt bij een ander altijd verzekerd is. Bij een WA verzekering hoef je je nooit zorgen te maken over een vergoeding als een aanrijding je schuld niet is. Een uitgebreide dekking voor de auto is bijvoorbeeld een beperkt casco of allrisk autoverzekering.

Aanvullende verzekeringen

Welke verzekeringen je naast de bovenstaande verzekering nog zou moeten afsluiten is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het is ook meer een afweging tussen risico en kosten. Als je een eigen woning hebt dan is het verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten. Een inboedelverzekering dekt zoals de naam doet vermoeden de inboedel van  je huis wanneer er bijvoorbeeld schade ontstaat door brand of andere schade. Voor het eigen huis wordt daarnaast een opstalverzekering aangeraden. Deze dekt de woning zelf in het geval van bijvoorbeeld brand.

Naast de woonhuisverzekeringen wordt ook een aansprakelijkheidsverzekering sterk aangeraden. Bij deze verzekering is alle schade gedekt die je door eigen toedoen bij andere veroorzaakt. De drie bovenstaande verzekeringen worden met name aangeraden omdat de kosten bij situaties die door de verzekering in kwestie gedekt worden aardig kunnen oplopen.

Verzekering afsluiten: waar moet je op letten?

Vaak wordt gezegd dat een verzekering bestaat om het niet nodig te hebben. Dit klopt ook. U zult verschillende jaren een bijdrage betalen voor een bepaalde verzekering terwijl u hoopt deze nooit nodig te zullen hebben. Een verzekering komt immers alleen maar van pas in situaties die voor u alles behalve aangenaam zijn. Daarnaast dekken verzekeringen in de meeste gevallen alleen grootschalige schade zoals brandschade en schade aan uw auto.

Is een verzekering noodzakelijk?

Ondanks het feit dat u dus hoopt nooit aanspraak te moeten maken op uw verzekering is het absoluut noodzakelijk om u tegen bepaalde situaties te beschermen. U wil het namelijk niet meemaken dat uw huis afbrand met alles er in en dat u geen enkele financiële tegemoetkoming ontvangt. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar toch dient er met situaties als deze rekening gehouden te worden. Er zijn verzekeringen die verplicht zijn zoals de autoverzekering en de zorgverzekering. Een verzekering voor een telefoon is bijvoorbeeld niet verplicht.

Hoe kan ik een verzekering afsluiten?

Een verzekering wordt steeds afgesloten tussen een verzekeringnemer (de persoon die de verzekering neemt en dus bijdragen zal moeten betalen) en de verzekeraar (de persoon of het bedrijf dat de verzekering in kwestie verstrekt). Voor de verzekering zal een bepaalde overeenkomst worden opgemaakt, welke door beide partijen ondertekend dient te worden. Pas wanneer dit is gebeurt en de verzekeringnemer aan zijn betalingsverplichtingen tegenover de verzekeraar blijft voldoen is de schade waarvoor de verzekering in kwestie werd afgesloten ingedekt. Tegenwoordig worden de meeste verzekeringen online afgesloten waarbij de volledige aanvraag via het internet kan plaatsvinden.

Waar moet ik op letten?

Houdt er wel rekening mee dat een betalingsachterstand bij een verzekering grote gevolgen kan hebben. Wanneer u bijvoorbeeld één maand uw verzekering heeft vergeten te betalen en er zich binnen deze maand een schadegeval voordoet kan de verzekeraar hier aardig moeilijk over doen. U bent bij een betalingsachterstand namelijk in theorie “tijdelijk” niet verzekerd. Houdt hier rekening mee als je achterloopt met het betalen van een verzekering.