Lekker knallen met oud en nieuw! Tuurlijk, maar jaarlijks wordt er door vuurwerk in Nederland wel zo’n 10 miljoen euro aan schade veroorzaakt. In sommige gevallen dekt de auto-, opstal- of inboedelverzekering deze schade, maar niet in alle gevallen.

Een rotje op de motorkap maakt schade aan uw auto. Wordt dit vergoed door de verzekering? Schade aan de auto wordt zeker niet in alle gevallen vergoed. De wa-verzekering dekt geen schade, autobezitters met een beperkte-casco-verzekering krijgen brandschade vaak wel vergoed maar andere schade niet. Wilt u echt zeker zijn dat u de meeste schade vergoed krijgt, dan voldoet alleen een all risk verzekering. Zeker zijn? Kijk uw polisvoorwaarden erop na, of neem contact op met uw verzekeraar.

Opstalverzekeringen dekken brandschade aan de buitenkant van het huis. Voor schade aan ruiten moet u zich bij de meeste verzekeraars aanvullend verzekeren. Schade door ontploffend vuurwerk, of door smeltend en schroeiend vuurwerk is ook niet altijd gedekt door een opstalverzekering. Hierin biedt de polis meestal uitsluitsel.

De inboedelverzekering vergoedt brandschade in huis, maar bijvoorbeeld ook beschadiging van kleding. Schade veroorzaakt door trillingen valt niet altijd onder de dekking. Let er op dat schade die u zelf kunt voorkomen, niet wordt vergoed. En wordt schade veroorzaakt door roekeloos gedrag van anderen, dan verwachten verzekeraars wel dat u aangifte doet.

Zelf schade veroorzaakt? Dan wordt dit vaak vergoed door uw aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt ook voor schade door uw kinderen tot 14 jaar.