Uitvaart zelf regelen met begrafenisverzekering

Nadenken over de eigen uitvaart is voor niemand een prettige bezigheid. Toch is het belangrijk om op een gegeven moment na te denken over de invulling van jouw uitvaart. Bij deze invulling hoort ook een financiële kant. Het is namelijk mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Maar welke soorten uitvaartverzekeringen zijn er eigenlijk? En wat komt er kijken bij een uitvaart zelf regelen met behulp van een uitvaartverzekering?

Uitvaartverzekering natura of kapitaal

Het is belangrijk om te weten dat de keuze voor een uitvaartondernemer voor iedereen volledig zelf te maken is. Als je geen uitvaartverzekering hebt of een kapitaal uitvaartverzekering heb, heb je vrije keuze. Als je een natura uitvaartverzekering hebt afgesloten, wordt de keuze in eerste instantie gemaakt door de verzekeraar. Vaak is dit een begrafenisondernemer die is aangesloten als partner bij jouw verzekeraar.

Het is echter zo dat een natura uitvaartverzekering altijd uitgekeerd kan worden in kapitaal. Op die manier kun je alsnog zelf kiezen bij welke begrafenisondernemer je aanklopt. Het is wel belangrijk om te onthouden dat het uitkeren van de verzekering meestal lager is dan het bedrag van de natura verzekering.

Uitvaart zelf regelen met kapitaal uitvaartverzekering

Zoals eerder besproken is het altijd mogelijk om de uitvaartverzekering uit te laten keren in kapitaal. Wanneer je dit doet, moet je de uitvaart zelf regelen. Er zal gezocht moeten worden naar een begrafenisondernemer. Daarnaast moeten zaken als bloemen, een kist en muziek ook geregeld worden.

Het is natuurlijk ook mogelijk om bepaalde zaken uit te besteden aan een derde partij. Let er dan wel altijd goed op dat de wensen duidelijk zijn. Een uitvaart moet voor iedereen een mooie en gepaste herinnering worden. Het zou natuurlijk erg zonde zijn wanneer de begrafenisondernemer niet aan allen wensen kan voldoen.

5 Factoren om op te letten bij een uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een uitvaart bij het overlijden van de verzekerde. Hoewel het geen verplichte verzekering is, is het wel een verzekering die in veel gevallen aanbevolen wordt. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het goed om op de volgende vijf factoren te letten.

1. Kapitaalverzekering of naturaverzekering

Er bestaan kapitaalverzekeringen, naturaverzekeringen en uitvaartverzekeringen die een combinatie van beide factoren bieden. Bij een kapitaalverzekering wordt er een geldbedrag verzekerd dat vrijkomt voor de nabestaanden na het overlijden. Bij een naturaverzekering worden diensten en objecten, zoals een kist, ter waarde van een specifiek geldbedrag uitgekeerd bij het overlijden. Bij een combinatie worden er diensten uitgekeerd en komt er een (kleiner) geldbedrag vrij.

Het verschilt per persoon wat de beste vorm is.

2. Inbegrepen diensten naturaverzekering

Let bij het vergelijken van verschillende verzekeringen ook op specifieke diensten die worden verzekerd bij een naturaverzekering. Dit kan verschillen per verzekeraar. Specifieke aandachtspunten zijn het drukwerk, de kist en het rouwvervoer. Is dit niet voldoende in de normale vorm van de verzekering, dan is het meestal eenvoudig mogelijk om dit bij het afsluiten van de verzekering aan te passen naar eigen wens.

3. Indexatie kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering keert geld uit bij het overlijden. Dit geldbedrag is vaak echter tientallen jaren voor het overlijden al vastgesteld bij het afsluiten. Het bedrag dat toen is vastgesteld kan door onder meer inflatie een stuk minder waard zijn op het moment van overlijden. Indexatie voorkomt dit probleem. Bij indexatie wordt de hoogte van het verzekerde bedrag periodiek bijgesteld, zodat de waarde van de uitvaartverzekering altijd hetzelfde blijft.

4. Premiehoogte op basis van dekking

De premiehoogte wordt met name bepaald op basis van de leeftijd van de verzekerde, maar uiteraard ook op basis van de dekking. Probeer de premiehoogte zo goed mogelijk te vergelijken door altijd dezelfde leeftijd in te vullen bij een offerte en goed te letten op verschillen in dekking. Ga niet standaard voor de uitvaartverzekering met de laagste dekking, omdat dit niet altijd de meest gunstige verzekering is.

5. Aanpasbaarheid polis

Het is tientallen jaren voor een mogelijk overlijden lastig in te schatten hoe de uitvaart eruit moet zien, en misschien ook iets waar u liever niet over nadenkt. Kies voor een uitvaartverzekeraar waarbij de polis op een later moment relatief eenvoudig aangepast kan worden. Zo is het mogelijk om ook op een later moment de verzekering nog aan te passen op basis van specifieke uitvaartwensen.

Hoogte premie uitvaartverzekering berekenen

De hoogte van de premie van een uitvaartverzekering wordt op basis van verschillende factoren berekend. Een belangrijke factor is de leeftijd van de verzekeringsnemer. Ook de dekking van de uitvaartverzekering speelt een rol bij de berekening van de premie.

Leeftijd en premie uitvaartverzekeringen

De invloed van de leeftijd van de verzekeringsnemer op de premiehoogte is vergelijkbaar met de invloed van de looptijd bij andere soorten verzekeringen. Een verzekering met een korte looptijd heeft doorgaans een hogere premie dan een verzekering met een lange looptijd.

Een uitvaartverzekering wordt uitgekeerd wanneer de verzekerde overlijdt. Omdat het risico op overlijden groter is op hogere leeftijd, moet er meer premie betaald worden wanneer de uitvaartverzekering pas op hoge leeftijd wordt afgesloten. De totale looptijd is gemiddeld genomen immers korter in dit geval.

Het is om deze reden voordeliger om een uitvaartverzekering op jonge leeftijd af te sluiten. Voorbeeld, uitgaande van een uitvaartverzekering met dekking van € 7000,-: wanneer een 20-jarige een uitvaartverzekering afsluit, is de premie ongeveer vijf á zes euro per maand. Een 45-jarige betaalt maar liefst € 10,50 tot € 14,50 per maand.

Stijging premie uitvaartverzekering

Het kan voorkomen dat de hoogte van de premie jaarlijks verhoogd wordt door de uitvaartverzekeraar met een bepaald percentage. Het gaat hier om geïndexeerde uitvaartverzekeringen. Met een verhoging van de premie wordt ingespeeld op waardedaling van de verzekering door inflatie en stijgende kosten van uitvaartverzorging. Hoewel de premie zonder indexering van de verzekering gelijk blijft, daalt de waarde van de verzekering wel jaarlijks.

Verschillen premiehoogte naturaverzekering en kapitaalverzekering

De twee populairste vormen van een uitvaartverzekering zijn de natura- en kapitaalverzekering. Bij een naturaverzekering worden diensten uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde, bij een kapitaalverzekering een geldbedrag. In de meeste gevallen bestaat er geen verschil in premiehoogte tussen de twee vormen, omdat er bij een naturaverzekering altijd diensten ter waarde van een bepaald bedrag verzekerd worden. De premie van een naturaverzekering ter waarde van € 7000,- is doorgaans gelijk aan de premie van een kapitaalverzekering met een dekking van € 7000,-.

Fiscale aftrekbaarheid premie

Tot 2009 was de premie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit is tegenwoordig niet meer mogelijk.