Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, bekijk deze 4 tips!

verzekeringblog

Een verzekering afsluiten is vaak geen klusje waar je naar uitkijkt. Het aanbod is enorm, de verschillen lijken minimaal en altijd rest de vraag, kon het niet beter, makkelijker of goedkoper? Toch is het afsluiten van een goede verzekering een verstandige keuze. Neem bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee voorkom je, kort gezegd, torenhoge kosten die je moet maken wanneer je schade toebrengt aan iemand anders of zijn of haar eigendommen. Je kunt je voorstellen dat, hoewel deze verzekering officieel niet verplicht is, dit je een hoop ellende kan besparen. Om je te helpen bij het afsluiten van een geschikte aansprakelijkheidsverzekering geven wij je een aantal tips!

1. Voorwaarden

Voor je een verzekering afsluit is het altijd van groot belang dat je zorgvuldig de voorwaarden doorleest. Vrijwel iedere verzekering en iedere verzekeringsmaatschappij heeft namelijk bepaalde voorwaarden opgesteld waaronder je verzekering wel of niet geldig is. Bekijk deze voorwaarden daarom goed en probeer in te schatten in hoeverre deze je een eventueel risico opleveren.

2. Voor wie geldt je verzekering?

Vooral wanneer je kinderen heeft is dit een punt dat van belang kan zijn. Met name kinderen zijn namelijk in staat om een ongeluk te veroorzaken. Wanneer zij bijvoorbeeld per ongeluk een schep tegen de auto van de buurman aan laten vallen is het fijn als je daarvoor verzekerd bent. Bekijk daarom goed wie er meeverzekerd zijn wanneer u een aansprakelijkheidsverzekering afsluit, zo komt je niet voor verrassingen te staan. Wel is het zo dat kinderen vaak automatisch meeverzekerd zijn bij je aansprakelijkheidsverzekering.

3. Maximale vergoeding

Bekijk altijd of er een maximale vergoeding gekoppeld is aan gebeurtenis wanneer je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Dit bedrag kan namelijk aanzienlijk verschillen per verzekeraar. Indien je bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaakt waarbij zware lichamelijke letsels het gevolg zijn kan het schadebedrag flink oplopen. In zulke gevallen is het fijn als je zeker weet dat je ruimschoots verzekerd bent.

4. Waar ben je verzekerd?

Let er op dat je verzekering wellicht niet overal dekkend is. Zo kan het voorkomen dat je enkel verzekerd bent voor gebeurtenissen die in Nederland plaatsvinden. Ook dit staat altijd in de voorwaarden van je verzekering vermeldt. Ga je op vakantie en wilt je ook daar verzekerd zijn? Lees dan vooraf goed de voorwaarden door en sluit indien nodig een aanvullende reisverzekering af.

Ben je op zoek naar een geschikte aansprakelijkheidsverzekering? Dan is aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken raadzaam. Zo vind je snel een geschikte aansprakelijkheidsverzekering die bij je past en bespaar je een hoop tijd en geld!

Verhuizen en je verzekeringen

verhuizen verzekering

Ga je verhuizen? Natuurlijk moet je dan op tijd de adreswijziging doorgeven aan je verzekeraar. Maar dan? Waar moet je verder nog mee rekening houden? Kunnen de premies die je betaalt omhoog gaan na de verhuizing? Wij leggen het je graag uit.

Je autoverzekering

Ga je verhuizen van het platteland naar de stad? Dan is de kans groot dat je meer premie voor je autoverzekering gaat betalen. In de stad gebeuren meer auto-ongelukken en is de kans op schade door vernieling groter. Sommige autoverzekeraars kijken niet alleen of je in een stad gaat wonen. Maar kijken zelfs naar de postcode. Zo kan het zijn dat je een paar straten verder veel meer of minder moet betalen voor je autoverzekering. Ga je meer betalen? Kijk dan of je bij een andere verzekeraar voordeliger uit bent. Sommige verzekeraars werken met grotere gebieden.

Nog een laatste tip: als je door de verhuizing meer kilometers gaat rijden, moet je dit doorgeven aan de autoverzekeraar. Als je boven een bepaalde grens komt, ga je meer premie betalen.

Je zorgverzekering

Gelukkig maakt het voor je zorgpremie niet uit waar je naartoe verhuist. Toch is het wel even opletten. Vooral als je een budget-zorgverzekering hebt. Verhuis je ver weg? Dan zal je vast naar een andere apotheek, fysiotherapeut of ziekenhuis gaan. Bij sommige zorgverzekeringen moet je gebruikmaken van zorgaanbieders met wie de verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaal je een eigen bijdrage. Kijk dus altijd even bij de zorgvinder van je zorgverzekeraar van welke zorgverleners in de buurt je gebruik kunt maken.

Inboedelverzekering

Ga je verhuizen naar de stad? Dan gaat je premie meestal niet omhoog, maar kunnen de voorwaarden voor verlies en diefstal wel veranderen. Bij sommige verzekeraars heb je een hoger eigen risico bij diefstal als je in de stad woont. Of de dekkingen zijn in steden beperkt. Bijvoorbeeld een dekking van maximaal 5000 euro voor audiovisuele apparatuur en computerapparatuur. Ook verschilt het per verzekeraar hoe wordt omgegaan met diefstal uit een auto in bepaalde stadsdelen.

Nog twee laatste tips voor je inboedelverzekering:

  • Ga je groter wonen en koop je bijvoorbeeld extra meubels? Of een extra televisie? Of wordt je inboedel juist kleiner na de verhuizing? Vul dan opnieuw de inboedelwaardemeter in.
  • Kijk voor je gaat verhuizen na hoe je inboedelverzekeraar omgaat met je inboedel tijdens je verhuizing. Ligt je inboedel op 2 adressen, is de inboedel dan wel verzekerd? Vraag het na zodat je weet waar je aan toe bent.

Opstalverzekering

Ga je van een huurhuis naar een koophuis? Regel dan een opstalverzekering nog voor de overdracht van het huis. Verhuis je van een koophuis naar een huurhuis? Vergeet niet je opstalverzekering op te zeggen.

Wij wensen je een goede verhuizing!

Deze tips werden je aangeboden door: Budgetverhuisservice.nl (link naar: http://www.budgetverhuisservice.nl/ )

Essentiële en minder essentiële verzekeringen

Het is mogelijk om voor vrijwel ieder risico verzekerd te worden. Gebruikelijk zijn autoverzekeringen en de verplichte Volksverzekeringen, maar ook minder noodzakelijke vormen van schade bestaan. Een extreem geval is Jennifer Lopez, die ooit haar achterwerk wist te verzekeren. Vanzelfsprekend is de ene verzekering belangrijker dan de ander. Wij kijken naar de essentiële en minder essentiële verzekeringen.

Autoverzekering

Iedere auto-eigenaar moet tenminste WA verzekerd zijn. Afhankelijk van de auto kan ook gekozen worden voor een uitbreiding (beperkt casco of volledig casco). Of dit verstandig is, hangt met name af van de leeftijd van het voertuig.

Inboelverzekering

Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. De inboedel is alles dat zich los in het huis bevindt. Bij een brand kan de volledige inboedel verloren gaan. Zonder inboedelverzekering betekent dit vaak dat de bewoner failliet gaat of jaren erg krap zit.

Opstalverzekering

Vergelijkbaar met de inboedelverzekering is de opstalverzekering, die alle schade dekt aan de woning zelf en alles dat vastzit aan de woning. Ook aan het huis zelf kan vrijwel alles verloren gaan bij en brand of hevige storm en geldt dat een gebrek aan verzekering kan leiden tot een faillissement.

Reisverzekering

Een reisverzekering vult doorgaans medische kosten aan die niet volledig gedekt worden door de wettelijk verplichte zorgverzekering en dekt bovendien schade die ontstaat wanneer bijvoorbeeld bagage verloren gaat op reis. Een doorlopende reisverzekering wordt aanbevolen voor mensen die jaarlijks op vakantie gaan. Voor lange reizen moet een aparte reisverzekering worden afgesloten. Hierbij is een afweging met name of ook medische kosten gedekt moeten worden. Dit hangt vooral af van het land van bestemming. In sommige landen is de standaard zorgverzekering die je hebt voldoende, in andere landen red je het hier niet mee en is een aanvullende verzekering voor zorgkosten handig.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering dekt de kosten die komen kijken bij een verzekeren, vaak rond de € 6000,00. Een uitvaartverzekering is niet essentieel. Uitgaande van een normale sterfleeftijd kan ook simpelweg maandelijks of jaarlijks een bedrag apart gezet worden dat gebruikt kan worden bij een uitvaart. Wel vangt een uitvaartverzekering een vroeg overlijden op waarbij nog niet voldoende geld gespaard is om een uitvaart te betalen.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering dekt kosten die komen kijken bij een gang naar de rechter of conflict. Een gemiddelde persoon komt zelden in een dergelijke situatie en heeft daarom niet direct een rechtsbijstandverzekering nodig. Wel zijn kosten voor een advocaat of rechtszaak erg hoog en biedt een verzekering een goede vorm van zekerheid.

Geen verzekering voor ebola-arts

Er kan geen aanvullende verzekering worden afgesloten voor hulpverleners die aan het werk willen in ebola-gebieden. Dat zegt de brancheorganisatie voor niet-gouvernementele organisaties, Partos.

Directeur Partos
Bart Romijn, de directeur van Partos zegt “Onze leden melden dat ze wereldwijd geen verzekering kunnen vinden voor mensen die naar het crisisgebied willen vertrekken. Verzekeraars, ook Nederlandse, willen ook niet praten over een hogere premie, ze weigeren alle medewerking”.

Kosten
De kosten van repatriëring van een ziekte die vermoedelijk ebola is, zijn zo’n 400.000 euro. Als vaststaat dat het om ebola gaat zijn de kosten voor repatriëring 1 miljoen euro. Dit komt onder andere omdat er voor patiënten een apart vliegtuig moet worden geregeld.

Hoog aantal overstappers verwacht

Over twee maanden is het weer mogelijk om over te stappen van zorgverzekeraar. Op vergelijkingssite ZorgWijzer.nl is afgelopen maand een onderzoekje gedaan over het wel over niet overstappen van zorgverzekeraar voor 2015. De laatste weken is er veel gesproken over de verhoging van zowel de premie als het eigen risico, waardoor er ruim 1500 reacties zijn binnen gekomen.

Overstappen

Vorig jaar wisselde 8% van zorgverzekering. Van de ondervraagden op ZorgWijzer.nl gaf 14% aan over te stappen, een stijging van zes procent. Bovendien gaf 18% aan nog te twijfelen om over te stappen. Deze grote groep is mede te wijten aan het feit dat veel zorgverzekeraars hun premies nog bekend moeten maken, waarvoor zij tot half november de tijd hebben.

Waarom overstappen?

Een lagere zorgpremie is de grootste reden om over te stappen, maar liefst 67% van de ondervraagden gaf dit aan. Tegenvallende service van de huidige zorgverzekeraar werd slechts door 10% genoemd. Ook 10% gaf aan andere aanvullende verzekeringen te willen afsluiten. Door de 13% die aangaf een andere reden te hebben,  werden onder andere genoemd:

  • De overgang van Agis en TakeCareNow naar Zilveren Kruis
  • Overgang vanwege het willen van keuzevrijheid uit zorgaanbieders
  • Niet kunnen overstappen wegens chronische ziekte (moeilijk geaccepteerd)

Wat doe jij, stap jij over?

Innovatielab voor verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft het Innovatielab in het leven geroepen, in de hoop dat verzekeraars meer geld in innovatie gaan steken. Het lab is bedoeld om samen met verzekeraars en partners uit te zoeken hoe deze sector technologische en sociale vernieuwingen in kan zetten.

De organisatie vindt het lab noodzakelijk vanwege de snelle veranderingen op technologisch gebied. Er wordt geschat dat er in 2015 maar liefst 550 miljard dollar zal worden besteed aan 3D printen. Ook zullen er veel zelfrijdende auto’s rondrijden en kan gedrag precies geanalyseerd worden aan de hand van aankopen. Het Innovatielab onderzoekt welke gevolgen deze trends hebben voor verzekeraars. Ze roepen namelijk behoorlijk wat vragen op. Blijven autoverzekeringen nog wel bestaan? Verandert de aansprakelijkheid van verzekerden? Wat mogen verzekeraars wel en niet doen met deze gegevens? Het voornamelijkste doel van het lab is het in kaart brengen van kennis over trends en de impact daarvan.

De directeur van het Verbond, Richard Weurding, wil de zogenaamde ‘innovatieparadox’ verbreken. Als het goed gaat met de economie, is er geen directe reden tot innovatie. Als het slecht gaat, is innovatie heel erg nodig, maar gaan korte termijn zaken voor. Het Innovatielab gaat samenwerken met onder andere het ministerie van Economische Zaken, Microsoft, TNO en KPMG.

Aegons doorwoekerende woekerpolissen

Duizenden mensen die in 2013 net gecompenseerd waren voor hun woekerpolis bij Aegon, zijn nu de dupe van een nieuwe fout. Consumenten die hun product hebben ‘ontwoekerd’ doordat ze de verzekering hebben afgekocht of overgegaan zijn naar een andere verzekeraar of een bankspaarproduct, kregen hun langverwachte compensatie rechtstreeks door Aegon op hun bankrekening gestort. Vervolgens heeft Aegon heeft die compensatie verkeerd opgegeven aan de Belastingdienst, waardoor de klanten 20 procent onterechte boeterente moeten neertellen. Gisteren liet de Consumentenbond dat via een nieuwsbericht weten.

Aegon heeft de uitkering van de compensatie wel doorgegeven aan de Belastingdienst, maar heeft daarbij een verkeerde codering gebruikt. Daardoor is de compensatie in de vooraf ingevulde belastingaangifte in de verkeerde rubriek terechtgekomen en wordt over de compensatie onterecht 20 procent revisierente berekend. De Belastingdienst is inmiddels op zoek naar een manier om de fout recht te zetten. Voor wie zijn verzekering nog bij Aegon heeft lopen, speelt het probleem niet.

Minder keuze in autoverzekeringen voor 65-plussers

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u een nieuwe autoverzekering afsluiten? Dan kunt u voor een vervelende verrassing komen te staan. Een derde van de autoverzekeraars weigert namelijk klanten ouder dan 64 jaar. Reden voor fractievoorzitter van 50PLUS om deze week Kamervragen te stellen. Maar in een antwoord liet Plasterk weten dat er geen reden is om in te grijpen. Er zijn volgens hem nog genoeg verzekeraars die de ouderen wel accepteren en daalt het aantal weigerende verzekeraars vanzelf al: in 2011 was het nog de helft van de aanbieders die 65-plussers weigerde.

Naast de acceptatie van verzekerden op basis van leeftijd, hanteren verzekeraars ook variërende premies voor verschillende leeftijdscategoriën. Zo betalen jongeren rond de 20 jaar ruim twee keer zoveel voor hun autoverzekering als volwassenen boven de 30 jaar. Ook ouderen betalen een premietoeslag vanwege hun leeftijd.

Plasterk schrijft: „Verzekeraars hebben een zekere vrijheid acceptatienormen te hanteren en daarbij in beginsel de leeftijd van de verzekerde mee te wegen. Risicobepalende factoren zijn lichamelijke en geestelijke conditie, schadeverleden en andere individuele omstandigheden van de aspirant-verzekerde. Deze factoren kunnen samenhangen met leeftijd”. Hij vindt wel „dat verzekeraars leeftijdscriteria zorgvuldig moeten hanteren. Zij moeten zich daarbij mede bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Eén voordeel van 65+ zijn en netjes rijden is natuurlijk dat je op een gegeven moment meer schadevrije jaren hebt. En dat scheelt ook in de premie.

Zes tips voor een goedkopere inboedelverzekering

De meeste mensen nemen een inboedelverzekering bij hun verzekeraar en kijken er nooit meer naar om. En dat terwijl het slim is om de verzekering – net als al uw andere vaste lasten – periodiek onder de loep te nemen. Vaak kan de verzekering dan ineens een stuk goedkoper. Hoe het goedkoopst uit te zijn? Zes zinvolle tips!

1. Vergelijken is altijd verstandig
Het is altijd slim om eens per jaar uw verzekeringen te vergelijken met die van andere aanbieders. Dat geld ook voor de inboedelverzekering. Overstappen kan zomaar tientallen euro’s per jaar opleveren, die u aan leukere dingen kunt besteden. En zeker als uw verzekeraar de prijs van uw verzekering verhoogt, is het slim om eens naar de concurrentie te kijken. Niet iedereen gaat namelijk in prijs omhoog.

2. Kijk goed naar de voorwaarden
Kijk niet alleen maar naar de prijs, maar ook naar de voorwaarden. Het kan namelijk goed wezen dat u betaalt voor schade die u nooit gaat oplopen. Premie voor schade aan een tuin die u niet heeft, bijvoorbeeld. Anderzijds kan er ook zomaar iets ontbreken aan uw verzekering. Ga er nooit vanuit dat een “uitgebreide” of “plus-” verzekering ook altijd alle schade dekt.

3. Kies voor een verzekering met inboedelwaardemeter
Bij sommige verzekeringen geeft u niet de waarde van uw inboedel op, maar wordt die via een inboedelwaardemeter berekend. De waarde van uw inboedel wordt dan bepaald aan de hand van een aantal gegevens van uzelf en uw woning. Via gegevens als oppervlakte van de woning, het netto inkomen en gezinssamenstelling bekijkt de verzekeraar hoeveel uw inboedel waarschijnlijk waard is. Hierbij zit een garantie tegen onderdekking, uw inboedel wordt op bepaalde onderwerpen onbeperkt gedekt. 65 procent van de verzekeringen maakt hiervan gebruik. U kunt ook kiezen voor premier risque; dan wordt uw inboedel verzekerd tegen een maximaal bedrag van bijvoorbeeld 100.000 euro. Niet snel bent u dan onderverzekerd, maar de premie is vaak wel iets hoger.

4. Check! Bent u onderverzekerd? Oververzekerd? Dubbel verzekerd?
Check af en toe of uw inboedel nog net zoveel waard is als toen u uw verzekering afsloot. Als u bijvoorbeeld uw interieur vernieuwt of een grote aankoop doet, kan het zomaar zo zijn dat uw oude verzekering een te laag bedrag dekt. En als u bent gaan samenwonen, ontsnapt een dubbele verzekering weleens aan het oog. Anderzijds kan het dekkingsbedrag ook te hoog zijn. Uw verzekeringsbedrag omlaag schroeven scheelt u dan snel een paar tientjes per jaar.

5. Verhoog het eigen risico
Een hoger eigen risico betekent een korting op de premie. Uiteraard moet u wel een spaarpotje hebben om bij schade dat eigen risico ook weer op te hoesten.

6. Huis goed beveiligd? Korting bedingen!
Heeft u uw huis goed beveiligd? De kans op schade is dan kleiner, en dus kunt u korting bedingen op uw inboedelverzekering. Met een Keurmerk Veilig Wonen (ook wel Certificaat Beveiligde Woning genoemd) bij de politie kan uw premiekorting oplopen tot 20 procent.