Tandartsen komen met eigen tandartsverzekering

De beroepsvereniging van tandartsen komt met een eigen aanvullende verzekering, als alternatief voor de bestaande verzekeringen van de grote verzekeraars. Deze verzekering kost 4,85 euro per maand, plus een variabel bedrag dat is gebaseerd op de gezondheid van iemands gebit. Dit bedrag wordt opgespaard en kan in de toekomst gebruikt worden voor dure behandelingen tot maximaal 20.000 euro per jaar. Nederlanders kiezen minder vaak voor een tandartsverzekering, omdat deze relatief duur is. Wie twee keer per jaar een controle laat uitvoeren is vaak al voor 80 euro klaar. Een tandartsverzekering kost al snel 150 euro per jaar.

Vergoedingen tandartsbehandeling

Heeft u een probleem met tanden en moet daar dringend naar gekeken worden? De kosten van een tandartsbehandeling kunnen hoog oplopen. Een tandartsbehandeling is een ingreep waar veel zorgverzekeraars een vergoeding voor geven. Om een hogere vergoeding voor een behandeling te krijgen kunt u ervoor kiezen een aanvullende verzekering te nemen. Keuze tandartsverzekering Op het gebied van tandartsverzekeringen zijn er vele mogelijkheden waardoor een duidelijk overzicht voor u ontbreekt. U kunt de keuze maken uit vele zorgverzekeraars en per zorgverzekeraar uit verschillende zorgpakketten. Om hierin een goede keuze te maken kunt u tijdens een periodieke controle de gesteldheid van uw gebit vragen aan uw tandarts. Door het uiteenlopende aanbod in vergoedingen voor een tandartsverzekering is het voor u lastig om een passende keuze te maken. De volgende vragen kunnen u helpen Continue Reading

Vergoedingen zorgverzekeraars op ooglaseren

Een ooglaserbehandeling is een kostbare ingreep, maar veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van een ooglaserbehandeling. Ook dit jaar vergoeden een aantal zorgverzekeraars een deel van een ooglaserbehandeling, afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zorgverzekeraars hanteren vaak de eis dat de behandeld arts NOG (Nederlands Oogheelkundig Genootschap) en BIG geregistreerd moet zijn. Of uw zorgverzekeraar een vergoeding voor uw ooglaserbehandeling geeft is afhankelijk van uw zorgpakket, hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zijn zorgafspraken voordelig? Veel mensen vertrouwen op een goed resultaat zodra een kliniek een samenwerking heeft met een zorgverzekeraar. Een samenwerking geeft geen garantie op een goed resultaat, de apparatuur en de ervaring van de oogarts zijn hiervoor belangrijker. De meeste oogklinieken die een samenwerking met een zorgverzekeraar hanteren hoge prijzen waardoor u alsnog een stuk duurder Continue Reading

Collectieve zorgverzekering

Wat Een collectieve zorgverzekering betekent net zoveel als de naam zelf zegt. Een verzekering die je afsluit met een grote groep mensen die een soort van dezelfde eigenschap delen. Denk hierbij aan: een verzekering voor leden van een bepaalde organisatie, voor werknemers van een grote onderneming of voor mensen die lid zijn van dezelfde sportvereniging. De collectiviteit is ingevoerd zodat verzekeraars grote groepen tegelijk kunnen aanspreken en op die manier korting kunnen aanbieden aan de mensen. Als je de specifieke werking te weten wil komen, klik dan hier Waarom een collectieve zorgverzekering? De zorgverzekeraar ondervindt namelijk druk door de hevige concurrentie tussen de verschillende marktspelers. Dit komt vooral door de prijsgevoeligheid van deze verzekeringen en is vaak voordelig voor de concurrent. Hierdoor is het natuurlijk enorm voordelig om je verzekering in Continue Reading

Overstapfeitjes 2012/2013

Nederlanders hebben en masse beknibbeld op de aanvullende ziektekostenverzekering. We zegden de aanvullende polis op, of we kleedden hem uit tot het noodzakelijke minimum. Tienduizenden Nederlanders kozen in december voor een hoger eigen risico. Dat blijkt uit een rondgang langs de voornaamste websites die zorgverzekeringen vergelijken. De verzekeraars zelf zeggen pas later deze maand over cijfers te beschikken. Behalve het afsluiten van een hoger eigen risico, viel Independer op dat meer mensen zochten naar een aanvullende verzekering op maat. Verzekeringssite.nl meldt dat Nederlanders massaal overstapten op internetpolissen. In totaal 1,2 miljoen Nederlanders stapten eind 2012 over naar een andere zorgverzekeraar.

Wel of geen tandartsverzekering?

In de zoektocht naar de beste ziektekostenverzekering, vraagt menig consument zich af: “Sluit ik wel of niet een dure verzekering voor de tandarts?” We willen namelijk allemaal dat de kosten worden vergoed in het geval van een gaatje of parodontitis, maar als dit niet zo vaak voorkomt betaalt u wellicht teveel. De Telegraaf vraagt zich af welke keuze u maakte in 2012, en of u daar blij mee was of niet. Betreurt u uw keuze, of bent u juist blij met de tandartsdekking die u koos? Laat het weten op mailadres overgeld@telegraaf.nl. Uw ervaringen worden dan meegenomen in een grootschaliger onderzoek!

Collectieve verzekering voor Bredase minima

Bredase huishoudens met een laag inkomen kunnen zich vanaf januari via de gemeente voordelig verzekeren voor aanvullende ziektekosten. Samen met CZ heeft de gemeente het Pakket Gemeenten Extra samengesteld met een flinke collectiviteitskorting. Daarnaast verstrekt de gemeente bijzondere bijstand waarmee de premie nog verder omlaag gaat. Tenslotte is de mogelijkheid toegevoegd om het eigen risico in 2013 gespreid te betalen. Wie komt er voor de collectieve verzekering in aanmerking? De Bredase collectieve ziektekostenverzekering is bedoeld voor mensen in de bijstand. Daarnaast komen BredaPas-houders en mensen met een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking. Zij krijgen hiervan van de gemeente bericht. Overige Bredase burgers met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm kunnen zelf de collectieve zorgverzekering aanvragen. Meer collectieve gemeenteverzekeringen in Nederland Breda is niet de eerste gemeente in Nederland Continue Reading

Wat verandert er in de zorg in 2013?

Een aanpassing van de AWBZ. De Geriatrische revalidatiezorg gaat uit de AWBZ en wordt voortaan vergoed vanuit de basisverzekering . Een website die altijd uptodate informatie over zorgverzekeringen verstrekt is Zorgverzekering.net. Waar velen zich ongerust over maken is de inkomensafhankelijke premie. Er zijn nog al wat protesten tegen deze maatregel, als hij ingevoerd gaat worden is het niet eerder dan januari 2014. Er kan dus nog een vol jaar discussie gevoerd worden over de invloed die deze premie zal hebben op de verschillende inkomens. Hieronder in het kort enkele belangrijke wijzigingen. Het eigen risico gaat van 220 euro naar 350 euro. Het eigen risico geldt niet voor zorg van uw huisarts, de tandartsverzekering, zorg uit de aanvullende pakketten, kraamzorg en bruikleenartikelen. Zorg voor uw kinderen tot 18 jaar vallen er ook Continue Reading

Inkomensafhankelijke zorgpremie: hoeveel gaan we betalen?

Met het invoeren van de inkomensafhankelijke zorgpremie onder het nieuwe kabinet, heerst er grote onduidelijkheid over wat we nu precies voor onze zorg moeten gaan betalen. Uit een overzicht van NRC Handelsblad blijkt welke cijfers de coalitiepartners zelf hanteren. De cijfers zijn hieronder samengevat, en hierbij is al rekening gehouden met al de inkomensafhankelijke eigen risico’s, verlaagde belastingtarieven en de afgeschafte zorgtoeslag. De beleidswijziging is met name pijnlijk voor tweeverdieners met een dubbel modaal inkomen, die straks 450 euro per maand meer zorgpremie moeten gaan ophoesten. Voor huishoudens waarbij slechts één van de twee partners modaal verdient, slaat de weegschaal juist de andere kant op; verdient de ander het bruto minimumloon, dan gaan zij namelijk 115 euro minder zorgpremie betalen per maand. Dit komt natuurlijk overeen met het sterkste-schouders-principe van de PvdA: de hogere Continue Reading

Zorgverzekering: Meer Nederlanders willen overstappen

Het aantal Nederlanders dat van plan is om per 1 januari 2013 over te stappen naar een andere zorgverzekeraar ligt iets hoger dan andere jaren. Naar verwachting wil 6,2% van de Nederlander van zorgverzekeraars veranderen, zo kwam uit een onderzoek van TNS/Nipo. Dat is 0,2% hoger dan het percentage afgelopen jaar. Vorig jaar stapten netto zo’n één miljoen consumenten over naar een andere zorgverzekeraar. Half November ontvangt iedereen in Nederland de nieuwe polis en dan kan het grote overstappen weer beginnen. DSW en Stad Holland hebben hun premies al bekendgemaakt. DSW houdt de premie op €102,50 (gelijk aan vorig jaar). Stad  Holland verhoogt de premie met €0,50 per maand en komt op een premie van €104 per maand. Andere zorgverzekeraars volgen binnenkort. Hebben we de nieuwe polis en premie binnen, dan hebben we met z’n Continue Reading