Bredase huishoudens met een laag inkomen kunnen zich vanaf januari via de gemeente voordelig verzekeren voor aanvullende ziektekosten. Samen met CZ heeft de gemeente het Pakket Gemeenten Extra samengesteld met een flinke collectiviteitskorting. Daarnaast verstrekt de gemeente bijzondere bijstand waarmee de premie nog verder omlaag gaat. Tenslotte is de mogelijkheid toegevoegd om het eigen risico in 2013 gespreid te betalen.

Wie komt er voor de collectieve verzekering in aanmerking?
De Bredase collectieve ziektekostenverzekering is bedoeld voor mensen in de bijstand. Daarnaast komen BredaPas-houders en mensen met een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking. Zij krijgen hiervan van de gemeente bericht. Overige Bredase burgers met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm kunnen zelf de collectieve zorgverzekering aanvragen.

Meer collectieve gemeenteverzekeringen in Nederland
Breda is niet de eerste gemeente in Nederland waar collectieve verzekeringen voor inwoners kunnen worden afgesloten. Eindhoven, Zwolle, Hoorn en Amstelveen bijvoorbeeld, kennen een dergelijke constructie ook. Kijk online of er ook een collectieve verzekering voor jouw gemeente beschikbaar is, of neem hierover contact op met uw eigen gemeente.