Een aanpassing van de AWBZ. De Geriatrische revalidatiezorg gaat uit de AWBZ en wordt voortaan vergoed vanuit de basisverzekering . Een website die altijd uptodate informatie over zorgverzekeringen verstrekt is Zorgverzekering.net.

Waar velen zich ongerust over maken is de inkomensafhankelijke premie. Er zijn nog al wat protesten tegen deze maatregel, als hij ingevoerd gaat worden is het niet eerder dan januari 2014. Er kan dus nog een vol jaar discussie gevoerd worden over de invloed die deze premie zal hebben op de verschillende inkomens. Hieronder in het kort enkele belangrijke wijzigingen.

Het eigen risico gaat van 220 euro naar 350 euro.
Het eigen risico geldt niet voor zorg van uw huisarts, de tandartsverzekering, zorg uit de aanvullende pakketten, kraamzorg en bruikleenartikelen. Zorg voor uw kinderen tot 18 jaar vallen er ook buiten.

Geen vrije tarieven meer in de mondzorg. Mochten de tandartsen in 2012 nog zelf bepalen wat ze voor behandelingen in rekening brachten, dat is voorbij. Deze worden weer door de NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald.

Weer in de basisverzekering
Dieetadvies en een stoppen met roken programma. Uit de basisverzekering, de rollator, looprek, wandelstok, krukken. Als u snel bent kunt u ze nog wel dit jaar aanvragen. Er is geen maximale vergoeding meer voor hoortoestellen, er is een eigen bijdrage van 25%. Qua medicijnen op het gebied van ADD / ADHD wordt alleen Ritalin vergoed, voor de andere medicijnen, dient de verzekerde een eigen bijdrage te betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam verificatie *