Verplichte sociale verzekeringen voor ZZP’ers?

Maarten Camps, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken vindt dat moet worden nagedacht over een basisvoorziening “voor arbeidsongeschiktheid en pensioen waarin de werkende centraal staat”. Camps wil één nieuw regime waarin alle werknemers en ZZP’ers verplicht vallen. Voor allemaal komt er een basisvoorziening, vergelijkbaar met de verplichte zorgverzekering. Een stelsel voor alle werkenden dus. Allemaal betalen ze premie, en vanuit een collectief stelsel wordt er uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid en pensioen. Het voorstel van Camps sluit in principe aan bij het sociaal akkoord dat het kabinet vorig jaar heeft gesloten met werkgevers en werknemers. En nou is een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook helemaal zo gek nog niet. Voor de naar schatting 750 duizend ZZP’ers in Nederland is een dergelijke verzekering vaak onbetaalbaar. Maar een verplichte pensioenverzekering is vreemd. Zeker nu er Continue Reading

Verzekeren tegen imagoschade nog niet in Nederland

In België en Frankrijk is het een succes: je als particulier beschermen tegen imagoschade op internet met behulp van een speciale verzekering, die dan als extra optie binnen de ongevallenverzekering valt. De Belgische tak van Axa meldt dat er in het land al vele honderden polissen zijn afgesloten, met een premie van zo’n tien euro per maand. Maar de verzekering komt hoogstwaarschijnlijk niet naar Nederland. Een woordvoerder van Axa in België legt uit: „Beledigingen of andere schadelijke boodschappen helemaal van internet halen, dat lukt niet. Maar we werken wel samen met bedrijven die ervoor zorgen dat die gegevens bij zoekopdrachten automatisch achterin belanden, zodat niemand ze nog leest.” Een moeilijkheid bij een dergelijke verzekering is hoe de imagoschade te berekenen zou is, en wat een juiste vergoeding zou zijn. Een reden Continue Reading