Inboedelverzekering: daarom wel

De inboedel wordt gedefinieerd als alles dat zich binnen het huis bevindt, maar geen direct onderdeel van het huis is. Inboedel wordt ook wel huisraad genoemd. Een inboedelverzekering dekt schade of verlies van de inboedel. Bij inboedel kan onder meer gedacht worden aan een kast of bank, maar ook aan kleine gezelschapsdieren zoals honden en katten. Een inboedelverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering, maar wel een verzekering die zeer sterk wordt aangeraden. Bij brand kan de volledige inboedel verloren gaan. Zonder inboedelverzekering betekent dit schade van soms wel tienduizenden euro’s, wat bij veel huishoudens zou leiden tot een persoonlijk faillissement. Soorten van inboedelverzekering De meeste verzekeraars hanteren twee verschillende typen inboedelverzekeringen: de basis inboedelverzekering en de allrisk inboedelverzekering. Bij de basisverzekering wordt alleen schade gedekt die een specifieke oorzaak heeft, bijvoorbeeld Continue Reading