Hoogte premie uitvaartverzekering berekenen

De hoogte van de premie van een uitvaartverzekering wordt op basis van verschillende factoren berekend. Een belangrijke factor is de leeftijd van de verzekeringsnemer. Ook de dekking van de uitvaartverzekering speelt een rol bij de berekening van de premie. Leeftijd en premie uitvaartverzekeringen De invloed van de leeftijd van de verzekeringsnemer op de premiehoogte is vergelijkbaar met de invloed van de looptijd bij andere soorten verzekeringen. Een verzekering met een korte looptijd heeft doorgaans een hogere premie dan een verzekering met een lange looptijd. Een uitvaartverzekering wordt uitgekeerd wanneer de verzekerde overlijdt. Omdat het risico op overlijden groter is op hogere leeftijd, moet er meer premie betaald worden wanneer de uitvaartverzekering pas op hoge leeftijd wordt afgesloten. De totale looptijd is gemiddeld genomen immers korter in dit geval. Het is om Continue Reading