Het plegen van verzekeringsfraude komt helaas veel voor. Verzekeringsfraude wordt ook wel verzekeringsbedrog genoemd en houdt in dat een persoon met opzet de verzekeraar misleidt. Wanneer een verzekeraar vermoedt dat er sprake is van fraude kan er een persoonlijk onderzoek ingesteld worden.

Een onderzoek kan ook worden uitgevoerd als de verzekeraar niet over andere manieren beschikt om zijn vermoedens te bevestigen. Een feitenonderzoek heeft dan onvoldoende uitsluitsel gegeven om een goede beslissing te nemen.

Of de verzekeraar twijfelt over de juistheid van de resultaten van het feitenonderzoek. Lees verder voor meer informatie over verzekeringsfraude en de uitvoering van een verzekeringsfraude onderzoek.

Voorbeelden van verzekeringsfraude

Er zijn verschillende vormen van verzekeringsfraude. Een fraudeur kan in eerste instantie bij het aanvragen van een verzekering fraude plegen. De fraudeur kan liegen over zijn of haar verleden en gezondheid.

De fraudeur kan ook vervalste nota’s aanleveren Ook bij het claimen van schade wordt veel gefraudeerd. In de meeste gevallen gaat het echter mensen die alleen frauderen als ze daar toevallig de kans voor krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan meer schade claimen dan dat er eigenlijk geleden is bij een inbraak of ongeval. Er wordt ook vaak gedaan alsof er schade is gevallen door een bepaalde situatie waarvan men weet dat het gedekt wordt. Een goed voorbeeld hiervan is de smartphone die zogenaamd is ‘gevallen’.

Het persoonlijk onderzoek bij verzekeringsfraude

Een persoonlijk verzekeringsfraude onderzoek is bedoeld om vragen te kunnen beantwoorden die belangrijk kunnen zijn bij het nemen van een beslissing over een verzekeringsaanvraag, verzekeringsovereenkomst, uitspraak op uitkering of het vermoeden van verzekeringsfraude te bevestigen.

Het onderzoek kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Er zijn verschillende onderzoeksmethodes waar gebruik gemaakt kan worden. De eerste methode is het afnemen van een interview met de betrokkene.

De betrokkene kan ook geobserveerd worden. Een andere manier is het inwinnen van informatie bij derden. Als de verzekeraar overgaat op een persoonlijk onderzoek, dan wordt de betrokkene ervoor of na afloop erover geïnformeerd.

Uitvoering van een persoonlijk onderzoek

Een verzekeraar mag een persoonlijk onderzoek alleen uitvoeren als zij zich aan de regels houdt. Een persoonlijk onderzoek mag ook alleen plaatsvinden als de verzekering weigert om mee te werken bij het verzamelen van relevante informatie.

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben een speciale afdeling met fraudeonderzoekers. Verzekeringsmaatschappijen laten deze onderzoeken vaak over aan onafhankelijke recherche- of onderzoeksbureaus. De recherchebureaus sporen fraude op en zorgen tevens voor bewijsmateriaal.

One thought on “Een verzekeringsfraude onderzoek laten uitvoeren”

  1. Ik denk wel dat het steeds lastiger gaat worden naarmate de technology beter word. Waarschijnlijk moeten we over een tijdje foto’s maken van alle schade waardoor verzekeraars extreem snel schade kunnen opnemen.

    Eigenlijk wel een goede ontwikkeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam verificatie *