De hoogte van de premie van een uitvaartverzekering wordt op basis van verschillende factoren berekend. Een belangrijke factor is de leeftijd van de verzekeringsnemer. Ook de dekking van de uitvaartverzekering speelt een rol bij de berekening van de premie.

Leeftijd en premie uitvaartverzekeringen

De invloed van de leeftijd van de verzekeringsnemer op de premiehoogte is vergelijkbaar met de invloed van de looptijd bij andere soorten verzekeringen. Een verzekering met een korte looptijd heeft doorgaans een hogere premie dan een verzekering met een lange looptijd.

Een uitvaartverzekering wordt uitgekeerd wanneer de verzekerde overlijdt. Omdat het risico op overlijden groter is op hogere leeftijd, moet er meer premie betaald worden wanneer de uitvaartverzekering pas op hoge leeftijd wordt afgesloten. De totale looptijd is gemiddeld genomen immers korter in dit geval.

Het is om deze reden voordeliger om een uitvaartverzekering op jonge leeftijd af te sluiten. Voorbeeld, uitgaande van een uitvaartverzekering met dekking van € 7000,-: wanneer een 20-jarige een uitvaartverzekering afsluit, is de premie ongeveer vijf á zes euro per maand. Een 45-jarige betaalt maar liefst € 10,50 tot € 14,50 per maand.

Stijging premie uitvaartverzekering

Het kan voorkomen dat de hoogte van de premie jaarlijks verhoogd wordt door de uitvaartverzekeraar met een bepaald percentage. Het gaat hier om geïndexeerde uitvaartverzekeringen. Met een verhoging van de premie wordt ingespeeld op waardedaling van de verzekering door inflatie en stijgende kosten van uitvaartverzorging. Hoewel de premie zonder indexering van de verzekering gelijk blijft, daalt de waarde van de verzekering wel jaarlijks.

Verschillen premiehoogte naturaverzekering en kapitaalverzekering

De twee populairste vormen van een uitvaartverzekering zijn de natura- en kapitaalverzekering. Bij een naturaverzekering worden diensten uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde, bij een kapitaalverzekering een geldbedrag. In de meeste gevallen bestaat er geen verschil in premiehoogte tussen de twee vormen, omdat er bij een naturaverzekering altijd diensten ter waarde van een bepaald bedrag verzekerd worden. De premie van een naturaverzekering ter waarde van € 7000,- is doorgaans gelijk aan de premie van een kapitaalverzekering met een dekking van € 7000,-.

Fiscale aftrekbaarheid premie

Tot 2009 was de premie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit is tegenwoordig niet meer mogelijk.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam verificatie *