Per 1 november 2012 heeft Aegon de premies voor nieuwe “Auto op Maat” autoverzekeringen verhoogd met gemiddeld 8%. Voor de huidige Aegon-klanten gaat de verhoging voor deze verzekeringen in per 1 januari 2013. Deze premieverhoging ziet er als volgt uit:

  • WA-verzekering: + 5%
  • WA + Beperkt Cascoverzekering: + 10%
  • Volledig Casco (All Risk) verzekering: + 10%

Aegon geeft de stijgende vergoedingen voor schades, waaronder sterreparatie als reden voor de verhoging.

Premieverhoging autoverzekering: blijven zitten of overstappen?
Wanneer een premieverhoging voor iedereen geldt, en daarvan is bij Aegon nu sprake, dan heb je het recht om de autoverzekering te beëindigen. Een dergelijk recht heb je niet als de premieverhoging alleen voor jou persoonlijk geldt, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Heeft u een “Auto op maat”-polis, dan is dit dus het moment om autoverzekeringen te vergelijken en eventueel over te stappen .

Autoverzekering opzeggen na algemene premieverhoging
Wil je je autoverzekering opzeggen vanwege een algemene premieverhoging, dan kan dat binnen 30 dagen nadat de verzekeraar heeft laten weten dat de premie wordt verhoogd. Dat betekent dus eigenlijk: nu! Kijk voor een goed overzicht van de verschillende voorwaarden en premies op vergelijkingssites.

Wilt u overigens meer informatie over kosten bij ruitschade? Kijk dan op: Ruitvervangen.nl.